Sök hjälp hos oss

Man kan söka kontakt hos Agens på olika sätt. Jag har avtal med Region Gävleborg för psykoterapi. Det innebär att man kan få psykoterapi finansierad via Regionen, huvudsakligen vid lättare till medelsvår psykisk ohälsa som depression, ångestsyndrom och stress.  Din husläkare kan skicka remiss till regionens psykoterapibedömare, som efter en första bedömning beslutar om eventuell fortsättning.  Man kan också söka själv (dvs. utan remiss från HL) via Egen Vårdbegäran (1177.se, logga in på Vårdguiden). Patientavgift tas ut som vid vanliga sjukvårdbesök och frikort gäller förstås.

Det går också bra att söka privat, dvs. att man kontaktar Agens direkt och betalar för kontakten själv.

Om din arbetsgivare är beredd att betala för en kontakt så är ett vanligt upplägg att vi börjar med ett längre bedömningssamtal (90 minuter). Därefter ges ett programförslag via offert för arbetsgivaren att ta ställning till.

Har du en sjukvårdsförsäkring med rätt till psykologsamtal och vill komma hit så kan du be ditt försäkringsbolag att kontakta oss för att diskutera om det är möjligt att de bekostar kontakten här.

Jag tar också uppdrag för klinisk handledning t.ex. för personal med grundläggande psykoterapiutbildning och tar även emot för egenterapi under pågående psykoterapiutbildning.

Oavsett om du kommer privat eller via regionavtal och ska betala patientavgift så behöver du inte ha med kontanter, den eventuella kostnaden faktureras i efterhand.